Certyfikaty i wyróżnienia

W 2001r. Grupa Tianshi została wybrana przez Komisję Bezpieczeństwa Ekologicznego ONZ oraz Akademię Międzynarodowego Bezpieczeństwa Ekologicznego „Najlepszym Przedsiębiorstwem Pod Względem Międzynarodowego Bezpieczeństwa Ekologicznego”.

Produkty Tianshi były pierwszymi produktami w swojej branży, które uzyskały certyfikat ISO 9001.

Grupa Tianshi została nagrodzona za „Nadzwyczajną Skuteczność w Ochronie Zdrowia” podczas seminarium Naukowej Żywności Ochrony Zdrowia w Moskwie w 2001 roku.

Grupa Tianshi została wybrana jednym z oficjalnych dostawców „zielonej żywności” ONZ dla ludzi poszkodowanych w wyniku katastrof.

Po długoletnich analizach Międzynarodowy Instytut Lotnictwa i Astronautyki przyznał Grupie Tianshi certyfikat za „Najlepsze Produkty Ochrony Zdrowia dla Astronautów Międzynarodowej Przestrzeni Powietrznej i Przestrzeni Kosmicznej”

Produkty Tianshi uzyskały certyfikat amerykańskiej organizacji FDA